تش و چاله
ایل بختیاری
نحوه معیشت، دامداری، کوچ و آداب و رسوم ایل بختیاری در دشت های چهارمحال و بختیاری
ebmed-type
173.0 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
13 نظر در انتظار تاييد