عصر
ظرفیت های معنوی و مادی آستان قدس رضوی - حجت الاسلام والمسلمین رئیسی
برنامه تلویزیونی تحلیلی و گفتگومحور، حول مسائل روز داخلی و خارجی اعم از موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محوریت حضور افراد و کارشناسان خبره و حاضر در رویدادهای مورد بحث.
ebmed-type
223.9 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد