عصر
سایه سیاه انگلستان بر سر یک امپراطوری - نقش انگلستان در فروپاشی عثمانی و شکل گیری عربستان سعودی - دکتر شاه حسینی (بخش اول)
برنامه تلویزیونی تحلیلی و گفتگومحور، حول مسائل روز داخلی و خارجی اعم از موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محوریت حضور افراد و کارشناسان خبره و حاضر در رویدادهای مورد بحث.
این برنامه تاکنون در سه سری ساخته شده که سری سوم آن در حال پخش از شبکه افق است.
پخش: پنجشنبه ها ساعت 22
تکرار: جمعه ها ساعت 16 و دوشنبه ها ساعت 13:30
تهیه کننده و مجری: نادر طالب زاده
ebmed-type
273.8 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
11 نظر در انتظار تاييد