عصر
اکبر محمد مسئول امور بین الملل «امت اسلام» در آمریکا و نماینده تام الاختیار لوئیس فراخان
برنامه تلویزیونی تحلیلی و گفتگومحور، حول مسائل روز داخلی و خارجی اعم از موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محوریت حضور افراد و کارشناسان خبره و حاضر در رویدادهای مورد بحث.
ebmed-type
210.8 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد