عصر
رصد تحولات سیاست خارجی آمریکا و بررسی نقش جامعه سیاه پوست در آن - امام عبدالعلیم موسی
برنامه تلویزیونی تحلیلی و گفتگومحور، حول مسائل روز داخلی و خارجی اعم از موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محوریت حضور افراد و کارشناسان خبره و حاضر در رویدادهای مورد بحث.
ebmed-type
276.0 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد