عصر
با حضور رافائل مائوریلو اسلام شناس ایتالیایی و با موضوع گستره بین المللی آثار و اندیشه های شهید صد
برنامه تلویزیونی تحلیلی و گفتگومحور، حول مسائل روز داخلی و خارجی اعم از موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محوریت حضور افراد و کارشناسان خبره و حاضر در رویدادهای مورد بحث.
ebmed-type
85.0 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد