عصر
با موضوع ناگفته هایی از زندگی سید حسن نصرالله در گفت وگو با خود او
برنامه تلویزیونی تحلیلی و گفتگومحور، حول مسائل روز داخلی و خارجی اعم از موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محوریت حضور افراد و کارشناسان خبره و حاضر در رویدادهای مورد بحث.
ebmed-type
106.5 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد