عصر
پشت صحنه انتخابات آمریکا و اعتراضات خیابانی به انتخاب ترامپ - رندی شورت
برنامه تلویزیونی تحلیلی و گفتگومحور، حول مسائل روز داخلی و خارجی اعم از موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محوریت حضور افراد و کارشناسان خبره و حاضر در رویدادهای مورد بحث.
ebmed-type
176.3 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
245 نظر در انتظار تاييد