انحصار در فضای رسانه ای آمریکا همچون انحصار در فضای دو حزبی آن باید شکسته شود
شان علی استون فعال رسانه ای آمریکایی و فرزند اولیور استون کارگردان مشهور آمریکایی در گفتگو با برنامه عصر شبکه افق گفت: بسیاری از چهره های رسانه ای آمریکا از جریان اصلی رسانه ای در این کشور بریده اند و بخاطر انتقادی که به سیستم دارند همکار شبکه هایی همچون آر تی شده اند.

هماهنگونه که انحصار دموکرات - جمهوری خواه باید شکسته شود انحصار رسانه های آنان یعنی سی ان ان و فاکس نیوز هم باید شکسته شده و جریان سومی شکل بگیرد.
ebmed-type
8.3 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد