مشکل ایرانی ها با سیاست های امپریالیستی ماست
شان علی استون فرزند اولیور استون کارگردان مشهور آمریکایی پس از آنکه مسلمان شده بود مورد پرسش رسانه های آمریکایی قرار می گرفت و از این فرصت برای بیان دیدگاه های خود استفاده می کرد.
به بهانه حضور وی در قسمت اخیر برنامه عصر شبکه افق، برخی از این گفتگو ها نیز یادآوری شدند.
ebmed-type
Text to Identify
متن امنيتي جديد
33 نظر در انتظار تاييد