شریان
قسمت چهارم
چهارمین قسمت مجموعه مستند «شریان» با موضوع ارتباط میان پزشکان ایرانی و خارجی در دوره های مختلف تاریخی و احیای طب سنتی کشورمان
ebmed-type
87.2 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
26 نظر در انتظار تاييد