شریان
قسمت چهارم
چهارمین قسمت مجموعه مستند «شریان» با موضوع ارتباط میان پزشکان ایرانی و خارجی در دوره های مختلف تاریخی و احیای طب سنتی کشورمان
ebmed-type
68.9 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
31 نظر در انتظار تاييد