شریان
قسمت دوم
دومین قسمت مجموعه «شریان» با موضوع تاریخچه طب سنتی ایرانی و ارتباط آن با طب یونانی
ebmed-type
112.0 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
24 نظر در انتظار تاييد