روایت عصر از نقش ایران در مقابله با تفکر تکفیری در قفقاز
پیش نماز مسجد اصلی جمهوری باشقیرستان قفقاز در برنامه این هفته عصر:
نمی توان با زور با تکفیری ها مبارزه کرد، مبارزه با آنها نیازمند دانش و شناخت از تاریخ اسلام است، آنان به دنبال جوان هایی هستند که هیچ شناختی از اسلام نداشته باشند.
ebmed-type
8.8 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
21 نظر در انتظار تاييد