لزوم حرکت از ساخت و ساز کردن به سمت معماری
در اولین قسمت از مستند "تراز" شبکه افق مطرح شد.

یکی از چالش های امروز معماری توجه به خواست و سلیقه مردم است، مواردی همچون محوریت خانواده، حفظ حریم ها، زیبایی و نزدیکی به طبیعت که همچنان پر طرفدار هستند، ولی اکنون کمتر سازه جدیدی را در کشور سراغ داریم که چند مورد از آنها را با هم دارا باشد.
لزوم تفاوت های بین معماری و ساخت و ساز را باید در نظر گرفت، فضاهایی که معمارانه هستند به کیفیت زندگی اهمیت می دهند و معمار آنها برای فردی که قرار است در آن فضا زندگی کند احترام و ارزش قائل می شود.
معماری می تواند آرامش ببخشد، می تواند انرژی بدهد، می تواند انرژی را بگیرد و کار معمار این است که این احساس ها را در جهت مثبت سوق بدهد.
ebmed-type
9.2 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
14 نظر در انتظار تاييد