افسون زیست سوخت ها

به گزارش روابط عمومی شبکه افق، محمد مهین خاکی هفتم بهمن ماه سال 1340 در شهر کرج به دنیا آمد اما به دلیل شغل پدرش و همراه خانواده، بعد از دو سالگی به روستا مهاجرت کرد و در همانجا بزرگ شد.

او تعریف می کند که محیط روستا تاثیر زیادی روی افکار و روحیاتش داشته و اکنون، خودش را روستایی می داند.

محمد هم اکنون مجتمع کشاورزی و دامپروری تلاش و توکل را اداره می کند، مردی که روزگاری در جبهه های نبرد حق علیه باطل برای دفاع از میهنش جنگیده و حالا در مسیر اقتصاد مقاومتی مشغول فعالیت است، در هر صورت خودش را سرباز کوچکی برای نظام اسلامی می داند و به این مسئله افتخار می کند.

او جانباز دوران جنگ است، زمانی که دوره خدمت وظیفه عمومی را می گذارند و در پدافند هوایی مشغول خدمت شد و همین مسئله، سرآغاز حضور او در جبهه ها شد.

حسین همایونفر تهیه کنندگی این مجموعه را بر عهده داشته که دومین قسمت آن روز چهارشنبه 22 دی ساعت 22:00 روی آنت شبکه افق می رود.

بازپخش «سرداران روستا» را می توانید ساعت های 8:00 و 13:30 پنجشنبه از همین شبکه ببینید.

ebmed-type
126.8 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
18 نظر در انتظار تاييد