محرمانه خانوادگی
ازدواج دانشجویی

به گزارش روابط عمومی شبکه افق، ازدواج دانشجویی اصطلاحی است که طی سال های اخیر بیشتر به آن اشاره شده، ازدواجی که پایه آشنایی زوجین در دانشگاه بوده و در واقع طی آن دو همکلاسی با هم پیوند زناشویی می بندند.

سومین قسمت مجموعه تلویزیونی «محرمانه خانوادگی» به این مسئله یعنی ابعاد مختلف پیرامون ازدواج دانشجویی می پردازد.

روحیات خاص جوانان در سنینی که دوران دانشجویی را طی می کنند، مسائل مربوط به اشتغال بعد از پایان تحصیلات و نظر اطرافیان در مورد این سبک از ازدواج، مسائلی هستند که در این برنامه مورد بررسی قرار می گیرند.

همچنین برای آشنایی بیشتر با ازدواج دانشجویی، زوجی جوان که در دانشگاه شریف با یکدیگر آشنا شده اند از تجربه آشنایی و ازدواج خود می گویند.

«محرمانه خانوادگی» کاری از خانه مستند انقلاب اسلامی است که به بررسی ابعاد گوناگون ازدواج جوانان و نشان دادن راهکارهای مناسب برای ازدواج آسان می پردازد.

سومین قسمت این برنامه را می توانید جمعه 24 دی ساعت 22:00 و تکرار آن را ساعت های 10:30 و 16:00 روز بعد از شبکه افق ببینید.

ebmed-type
174.7 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
80 نظر در انتظار تاييد