نبرد برای زندگی
گینه - بخش اول
مجموعه مستند «نبرد برای زندگی» درباره افرادی است که با مشاغل سخت و کم درآمد در کشورهای فقیر برای بقا تلاش می‌کنند
این قسمت گینه نو
ebmed-type
81.8 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
162 نظر در انتظار تاييد