در پناه بلوط

به گزارش روابط عمومی شبکه افق، مستند «در پناه بلوط» درباره سنجاب ایرانی استف گونه ای بسیار زیبا که البته مانند بسیاری دیگر از جانداران، در معرض خطر نابودی و انقراض است.

این مستند در بخش های مختلف به زاد و ولد، نگهداری از فرزندان، جمع آوری غذا و در نهایت خطراتی که سنجاب ایرانی را تهدید می کنند می پردازد.

این حیوان جزو گونه های نادر و در عین حال در معرض خطر جانوری است و خطراتی همچون آتش سوی، چرای بی رویه دام، عملیات های عمرانی، زراعت در جنگل، گرد و غبار، زنده گیری و قاچاق، حیات آن را با مخاطره روبرو کرده اند.

در این بین بعضی افراد ناآگاهانه به نگهداری سنجاب در خانه اقدام می کنند در حالیکه در هیچ جای این کره خاکی، سنجاب ایرانی به عنوان حیوان خانگی مطرح نیست زیرا این گونه جانوری در اسارت زاد و ولد نمی کند و به این ترتیب نسل او در معرض خطر است.

مهدی نورمحمدی نویسندگی و کارگردانی «در پناه بلوط» را بر عهده داشته است.

این مستند برای پخش از شبکه افق در روز سه شنبه 30 آذرماه ساعت 22:00 در نظر گرفته شده و تکرار آن هم ساعت 16:00 روز چهارشنبه پخش می شود.

ebmed-type
137.8 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
80 نظر در انتظار تاييد