جهان آرا
اشرافیت کارگزاران - وحید جلیلی

به گزارش روابط عمومی شبکه افق، وحید جلیلی مهمان دومین قسمت برنامه تلویزیونی «جهان آرا» خواهد بود؛ برنامه ای با موضوع چالش ها و مسائل پیش روی انقلاب اسلامی، که شنبه تا دوشنبه از شبکه افق پخش می شود و موضوع این هفته آن، اشرافیت کارگزاران و دولتمردان است.

وحید یامین پور و محمد حسین بدری اجرای این برنامه را بر عهده دارند که سه روز اول هفته، به صورت زنده به روی آنتن شبکه افق می رود.

اشرافیت کارگزاران و دولتمردان در جامعه دینی، موضوع «جهان آرا» طی این هفته است و در دومین قسمت، وحید جلیلی روزنامه نگار و فعال فرهنگی مهمان برنامه خواهد بود.

جلیلی از پایه گذاران دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی است و در نشریات و مجلات گوناگونی قلم زده است.

«جهان آرا» هر هفته شنبه تا دوشنبه ساعت 22:00 به صورت زنده از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم روز بعد ساعت 16:00 به روی آنتن می رود.

ebmed-type
191.0 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد