روایت حاج قاسم از شهید مصطفی صدر زاده
در این کلیپ فایل صوتی از سردار قاسم سلیمانی پخش می شود که در وصف شهید صدر زاده می گوید:
از حسین (شهید بادپا ) پرسیدم این سید ابراهیم کیست که چنین صدای کلفتی دارد و این بچه تهرون وسط فاطمیون چکار می کند؟
گفتند جوان باریک لاغر اندامی را که دیدید سید ابراهیم است، در حالی که بر اساس صدای پشت بیسیم تصور می کردم با فرد درشت چهار شانه ای روبرو خواهم شد.
جوان تودل برویی که آدم لذت می برد نگاهش کند، من واقعا عاشقش بودم.
ebmed-type
17.7 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد