آرزوی یامین پور برای بازگشت ثریا به رسانه ملی
زمانی که مهمان برنامه جهان آرا شبکه افق برای توضیح بیشتر در خصوص پروژه های نفوذ به مستند پدرخوانده و توضیحاتی که در این خصوص در برنامه ثریا داده بود استناد کرد، وحید یامین پور مجری برنامه نیز آرزو کرد که انشاالله برنامه ثریا هم به تلویزیون باز گردد.
ebmed-type
3.3 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد