بی شک اوباما و کلینتون برنامه های جدی برای ایران داشتند
وحید یامین پور در برنامه جهان آرا شبکه افق گفت: بی شک کلینتون و اوباما برنامه های جدی برای ایران داشتند و آمریکایی ها دیگر آن آمریکایی های بی دقت قبلی نبودند بلکه خیلی از نکات ریز را در برنامه ریزی های خود دخیل می کردند، البته این رویه با حضور ترامپ تغییر خواهد کرد.
ebmed-type
3.3 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد