جلسه دفاعیه مصطفی کریمی که پس از شهادتش برگزار شد
مصطفی کریمی دانشجوی نمونه دانشکده معماری دانشگاه تهران و رزمنده دلاور تیپ فاطمیون پایان نامه ای با عنوان "موزه جنگ افغانستان با رویکرد صلح" داشت که زمان زیادی نیز وقت صرف آن کرده بود، ولی مدتی قبل از برگزار جلسه دفاعیه پایان نامه اش عازم سوریه شد، تا دفاعیه ای که منجر به کسب نمره 18/5 برای وی شد زمانی برگزار شود، که وی شهید مصطفی کریمی لقب گرفته بود.
ebmed-type
6.3 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد