نگاه به افغانستانی های مقیم ایران نگاه به یک مهاجر باشد نه اتباع بیگانه
دکتر کریمی برادر شهید مصطفی کریمی از شهدای مدافع حرم تیپ فاطمیون در برنامه جهان آرا شبکه افق گفت: بسیاری از دانشجویان افغانستانی برای ادامه تحصیل دچار مشکل می شوند چرا که قوانین جمهوری اسلامی ایران فرقی بین مهاجر و اتباع بیگانه قائل نمی شود، در حالیکه بسیاری از این دانش آموزان و دانشجویان در همین کشور متولد شده اند.
دانشگاه ها با وجود آنکه در رشته های مختلف ظرفیت خالی دارند ولی به سبب همین قوانین دانشجویان ما را پذیرش نمی کنند.
ما نیاز به دادن فرصت نداریم فقط درخواست می کنیم که فرصت سوزی نکنید.
ebmed-type
4.3 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد