اگر ساختمان ایمنی لازم را داشت، لازم نبود آتش نشان پرپر شود و اسمش را قهرمان بگذاریم
دکتر محمد علی الستی جامعه شناس در برنامه زنده جهان آرا شبکه افق گفت: اگر ساختمان پلاسکو ایمن بود هم آیا لازم می شد آتش نشان ها در آنجا کشته شوند و عنوان قهرمان بگیرند.
وقتی سیستمی ایراداتی دارد عده ای از افراد فدا می شوند و عنوان قهرمان می گیرند، چرا باید آتش نشان ها دائما قربانی ندانم کاری های ما بشوند و عنوان قهرمان بگیرند.
ebmed-type
10.4 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد