موشن گرافیک حادثه پلاسکو
موشن گرافیکی از حادثه پلاسکو که به بازخورد های اجتماعی این حادثه در سطح جامعه و شبکه های اجتماعی پرداخته است.
ebmed-type
8.6 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد