برخی علاوه بر مردم مسئولان را هم نامحرم می دانند
وحید یامین پور مجری برنامه جهان آرا شبکه افق گفت: لزوم دانستن مردم به کنار برخی از مسئولان نظام هم از همه جزئیات مذاکرات هسته ای مطلع نیستند و تیم هسته ای به صراحت گفته اند قرارداد دیگری علاوه بر برجام با طرف غربی دارند که آنرا علنی نمی کنند هنوز هم علنی نکرده اند و این با ادعاها در خصوص در میان گذاشتن مسائل با مردم و حتی دیگر مسئولان در تعارض است.
ebmed-type
8.7 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد