عراقچی حضور در برنامه جهان آرا را پذیرفت ولی بعد منصرف شد
وحید یامین پور مجری برنامه جهان آرا شبکه افق گفت: بعد از عدم حضور آقای عراقچی در برنامه روز شنبه یکی دیگر از شبکه های صدا و سیما از وی دعوت به حضور در برنامه جهان آرا کردیم، شرطی که داشتند یعنی در اختیار قرار دادن تریبون یک طرفه و بدون منتقد را هم پذیرفتیم.
ولی بعد که مجدد برای هماهنگی با دفترشان تماس گرفتیم گفتند منصرف شده اند، در هر صورت دعوت ما به قوت خود باقی است.
ebmed-type
3.7 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد