هاشمی مظلوم بود ولی چرا در مورد ظالم آدرس غلط می دهید
حمید رضا مقدم فر در برنامه جهان آرا شبکه افق گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی حتما مظلوم بود ولی چرا آدرس غلط می دهید، چه کسانی کتاب عالی جناب سرخ پوش را علیه وی نوشتند و او را قاتل روشنفکران معرفی کردند.
هاشمی مظلوم بود ولی چرا در میان متدینین دنبال ظالم می گردند، این چند روز برخی صحبت ها مطرح شده اند که مصداق آدرس غلط دادن می باشند، مگر سعید حجاریان نبود که در روزنامه صبح امروز هاشمی را به مباشرت در 80 قتل مشکوک در دوران ریاست جمهوری وی متهم کرد.
ebmed-type
14.1 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد