موافق و مخالف برای تشییع آیت الله هاشمی آمده بودند
حمیدرضا مقدم فر در برنامه جهان آرا شبکه افق گفت: ویژگی مهم مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی در کنار حضور زیاد جمعیت این بود که موافقان و مخالفان ایشان در این مراسم شرکت کرده بودند و به عنوان فردی که خدوم ملت بود وی را مشایعت کردند.
البته عده ای نیز به دنبال سو استفاده بودند و از قبل اعلام کرده بودند برنامه هایی برای این مراسم دارند.
ebmed-type
5.9 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد