فقرای جامعه چون تریبونی ندارد کسی هم به فکر آنان نیست
علیرضا خدا بخشی روزنامه نگار در گفتگوی زنده با برنامه جهان آرا شبکه افق گفت: در خصوص لزوم حمایت حداقلی از افرادی که در رده فقر مطلق قرار دارند در همه مکاتب اقتصادی و فکری دنیا دیدگاه تغریبا یکسانی وجود دارد که باید حمایت های حداقلی را به آنان ارائه کرد.
در قانون اساسی ما نیز این مسئله ذکر شده است ولی این افراد چون دست شان به جایی بند نیست و تریبونی برای بیان خواسته ها و مشکلات خویش ندارند، مشکلاتشان حل نشده باقی می مانند.
ebmed-type
10.1 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد