خطبه های هاشمی ما جوان های دهه 60 را یک هفته شارژ می کرد
محمد حسین صفار هرندی در برنامه جهان آرا شبکه افق گفت: خطبه های آقای هاشمی رفسنجانی در آن فضای دهه شصت که تحرکات گروهک ها، جنگ با صدام و حرکت های آمریکا در منطقه بود ما جوان های دهه شصت را برای یک هفته شارژ می کرد.
آقای هاشمی چابک بود، صبح زود می آمد و تا پاسی از شب مشغول کار بود، حق ریاست جمهوری را ادا می کرد و در آن دوران بهتر از او را برای این سمت نداشتیم.
ebmed-type
9.2 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد