دست نوشته های هاشمی منبع مهم تاریخ انقلاب
وحید یامین پور در برنامه جهان آرا شبکه افق گفت: مرحوم هاشمی رفسنجانی از افرادی بودند که عادت به روزنگاری داشتند و هم اکنون یادداشت های ایشان یکی از منابع مهم تاریخ بعد از انقلاب است.
همچنین برای درک بهتر ارتباط نزدیک ایشان و حضرت آقا بویژه برای جوان ها خواندن کتاب شرح اسم که زندگی نامه مقطع قبل از انقلاب حضرت آقاست به خوبی نقش پر رنگ آیت الله هاشمی رفسنجانی را نشان خواهد داد.
ebmed-type
3.3 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد