هاشمی می گفت حضرت آقا عشق من است
محمد حسین صفار هرندی در برنامه جهان آرا شبکه افق گفت: آقای هاشمی رفسنجانی همین سال های اخیر در جمع دانشجویان گفته بود حضرت آقا عشق من است، در دیداری که بعد از عمل جراحی آقا با یکدیگر داشتند هم این محبت میان آنها کاملا مشخص بود.
فردی در طراز آقا می داند هاشمی برای انقلاب چه کرد و صحیح است اگر بگوییم نام هاشمی با نام انقلاب عجین شده است.
ebmed-type
6.9 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد