افکار بزرگانی همچون هاشمی پشتوانه های نظری نظام اند
وحید یامین پور در برنامه جهان آرا شبکه افق گفت: آنچه در خصوص به نیکی یاد کردن از رفتگان مطرح می شود قطعا جزو ادب دینی ما هست و بزرگان ما همچون آقایان هاشمی رفسنجانی، مهدوی کنی، واعظ طبسی، شهید مطهری، شهید بهشتی و شهید مفتح را به نیکی یاد می کنیم و افکار و اندیشه های آنان را پشتوانه های نظری انقلاب و نظام می دانیم.
ebmed-type
7.2 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد