صحبت ظریف ناظر به بدعهدی آمریکا بود
جواد کریمی قدوسی در برنامه جهان آرا شبکه افق گفت: آنچه ظریف در کمیسیون امنیت ملی بیان کرد حاصل شناخت عمیقی بود که به واسطه مدت ها ارتباط و مذاکره با آمریکایی ها دریافته بود.
ظریف آن جملات را با بغض بیان می کرد و ناراحت بود چرا آنچه در عوض آن برخی از پیچ و مهره های صنعت هسته ای ما باز شده بود به دست مردم نرسید.
ebmed-type
9.1 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد