هدف اصلی دشمن دو قطبی سازی در جامعه ما بود
جواد کریمی قدوسی در برنامه جهان آرا شبکه افق گفت: هدف اصلی دشمن از ابتدای طرح پرونده هسته ای که 10- 15 سال پیش مطرح شد، دو گانه سازی در میان جامعه و مسئولان ایرانی بود تا عده ای موافق و عده ای مخالف برجام شده و جلوی یکدیگر موضع بگیرند.
موضوعی که اکنون از آن عبور کرده ایم و سببب اتحاد بیشتر ملت ایران در این زمینه شده است.
ebmed-type
8.3 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد