آقا گفتند منتظر فتنه های شدید تری باشید
وحید یامین پور در برنامه جهان آرا شبکه افق گفت: پس از راهپیمایی 22 بهمن 88 که فتنه کاملا مضحل شد، جمعی از عوامل برنامه های رسانه ای دیداری با رهبر انقلاب داشتیم که فرمودند این فتنه تمام شد اما فتنه های شدید تری در راه است.
این موضوع هم پیشگویی نیست مبتنی بر سنن الهی است که جامعه دینی بعد از گذر از هر مرحله وارد مرحله ای دشوار تر می شود، زیرا ارتقا پیدا کرده است.
ebmed-type
4.9 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد