استدلال داماد فلان منطقه بودن شگفت انگیز بود!
محمد حسین بدری در برنامه جهان آرا شبکه افق با اشاره به برخی صحبت ها پس از انتخابات سال 88 گفت: فکر نمی کردم در این دوره و زمانه کسی استدلال کند که چون داماد فلان منطقه است، پس مردم آن منطقه به وی رای خواهند داد.
مردم محلی در مقابل مطرح شدن این سوال تصور کردند با آنان مزاح می کنیم.
ebmed-type
5.8 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد