هدفشان از اول هم انتخابات نبود
سید مصطفی خوش چشم در برنامه جهان آرا شبکه افق یادآور شد: فردی که اصلی ترین کاندیدای معترض انتخابات 88 بود، قبل از برگزاری انتخابات به مجله تایم گفته بود اولا حتما رئیس جمهور می شوم، درثانی هدف این جوان هایی که کمپ انتخاباتی تشکیل داده اند، انتخابات نیست بلکه کاهش اختیارات رهبر و افزایش اختیارات رئیس جمهور است.
ebmed-type
6.8 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد