تصور می کرد همه توان دفاعی کشور به یک بمب بند است!
ناصر نوبری سفیر سابق ایران در روسیه در برنامه جهان آرا شبکه افق گفت: دو سه سال قبل دیپلمات ارشد ما تصورش این بود که کل توان نظامی کشور با یک بمب آمریکایی ها از بین خواهد رفت، یعنی تا این حد توانمندی های دفاعی کشور را دست کم گرفته بود.
ebmed-type
5.3 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
123 نظر در انتظار تاييد