گزارش زنده خبرنگار اعزامی شبکه افق از حلب
حسین حسینی خبرنگار اعزامی شبکه افق در حلب طی گزارش زنده در برنامه دیشب جهان آرا گفت: تنها صداهای انفجاری که از زمان استقرار ما در حلب شنیده شده مربوط به تروریست هایی هست که قبل از ترک شهر انبارهای سوخت و مهمات خود را تخریب می کنند تا به دست نیروهای مقاومت نیفتد.
وی افزود: یکی از شهروندان شیعه فوعه و کفریا که پس از دو سال موفق شده بود در جریان تبادل به سمت نیروهای مقاومت بیاید در توصیف وضعیت آن منطقه گفت ما از کربلا آمده ایم.
ebmed-type
15.5 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد