چوب خط
بازار شب عید و خریدهای نوروزی
برنامه ای ترکیبی با موضوع اقتصاد ایران؛ در هر قسمت به موضوعات مختلفی پیرامون فرصت ها، آسیب ها و موانع پیش روی اقتصاد ایران با حضور کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولان سابق و فعلی دولتی ادارات و نهادهای ذیربط بحث و گفت وگو می شود.
آیتم های مختلفی نیز در ارتباط با نوسانات بازار و دیگر مسائل اقتصادی در میان برنامه به نمایش در می آید.
پخش زنده: چهارشنبه ها ساعت 21:30
تکرار: پنجشنبه ها ساعت 15:30
تهیه کننده و مجری: علی مروی
ebmed-type
395.2 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
18 نظر در انتظار تاييد