چوب خط
اقتصاد گردشگری و هزینه های سفر در ایران
برنامه ای ترکیبی با موضوع اقتصاد ایران؛ در هر قسمت به موضوعات مختلفی پیرامون فرصت ها، آسیب ها و موانع پیش روی اقتصاد ایران با حضور کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولان سابق و فعلی دولتی ادارات و نهادهای ذیربط بحث و گفت وگو می شود.
آیتم های مختلفی نیز در ارتباط با نوسانات بازار و دیگر مسائل اقتصادی در میان برنامه به نمایش در می آید.
پخش زنده: سه شنبه ها ساعت 22:00
تکرار: چهارشنبه ها ساعت 15:30
تهیه کننده و مجری: علی مروی
ebmed-type
191.5 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
21 نظر در انتظار تاييد