حضور پر تعداد هیات های تجاری غربی ما را فریب داد
اسدالله عسگر اولادی در برنامه چوب خط شبکه افق گفت: با همه احترام و علاقه ای که به وزیر نفت دارم، اشتباه کرد که چینی ها را قبل از آمدن شرکت های غربی از پروژه ها بیرون انداخت، ما فکر می کردیم شرکت های غربی سریع ورود می کنند ولی اینگونه نشد.
شرکت های غربی به صورت هیات های پر تعداد به ایران سرازیر شدند و همین مسئله ما را گول زد، ولی آنها نه خریدند نه فروختند بلکه فقط برای بررسی وضعیت آمده بودند.
برجام قرار نیست وضعیت اقتصاد ما را بهبود بخشد، وضعیت اقتصاد با شاغل شدن مردم بهبود می یابد، ایجاد شغل هم کار برجام نیست، کاری است که هیات دولت، تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی باید انجام دهند.
ebmed-type
14.7 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
66 نظر در انتظار تاييد