گزیده ای از چوب خط ویژه دشمنی اقتصادی آمریکا با ایران
آمریکایی ها اشتباهات زیادی کرده اند که خودشان به آنها معترف اند، اکنون نیز در حال تکرار اشتباهات خود هستند.
برجام را گرفتند ولی به تعهدات خود عمل نکردند.
کاری می کنند که نسل جوان ما نیز همچون پدران شان دلایل زیادی برای ضد آمریکایی بودن پیدا کرده اند.
ebmed-type
5.8 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد