ما اینجا هستیم
قسمت نهم
این قسمت درباره اجتماع مسلمان از ملیت های مختلف در استرالیاست و تلاش آنها در راستای اتحاد هرچه بیشتر که می کوشند در کنار هم به خوبی زندی کنند.
این مسلمانان همراه با یکدیگر به عبادت خداوند می پردازند، با هم تفریح به تفریح می روند، با هم به ورزش می پردازند و با هم کار می کنند تا در کنار هم زندگی شیرین تری داشته باشند.
ebmed-type
86.8 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
63 نظر در انتظار تاييد