بهتر است بپریم
قسمت دوم
مجموعه مستند «بهتر است بپریم» از درون یکی از قدیمی ترین و زیباترین شهرهای فلسطین یعنی «عکا»، تصویری کمتر دیده شده از فلسطینیان باقی مانده در سرزمین های اشغالی را ارائه می دهد.

جینا ام انجلون، مونا بی استیوارت و پاتریک ا استیوارت کارگردانان این مستند هستند.
ebmed-type
60.3 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
261 نظر در انتظار تاييد