بهتر است بپریم
قسمت اول
مجموعه مستند «بهتر است بپریم» از درون یکی از قدیمی ترین و زیباترین شهرهای فلسطین یعنی «عکا»، تصویری کمتر دیده شده از فلسطینیان باقی مانده در سرزمین های اشغالی را ارائه می دهد.

جینا ام انجلون، مونا بی استیوارت و پاتریک ا استیوارت کارگردانان این مستند هستند.
ebmed-type
58.2 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
6 نظر در انتظار تاييد